Get Adobe Flash player

ข่าวประกวดราคา-จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวัดกำลังเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตาและวัดกำลังเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)