Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                       ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                 ****************************

                     ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

    1.1 ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา  (จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา)

         1.1.1 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)        จำนวน  6  อัตรา

         1.1.2 พนักงานเปล                                                         จำนวน  1  อัตรา

         1.1.3 พนักงานซักฟอก                                                   จำนวน  1   อัตรา

         1 .1.4 พนักงานประกอบอาหาร                                          จำนวน  3  อัตรา

    1.2 ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา)

        1.2.1 ผู้ช่วยเหลือคนไข้                                                   จำนวน  3  อัตรา

        1.2.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย                                  จำนวน  1  อัตรา