Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยโรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรายการเวชภัณฑ์ ยา   ประจำปีงบประมาณ  2562 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Attachments:
Download this file (ประกาศแผน.PDF)ประกาศแผน.PDF[ ]102 kB