Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)จำนวน 7 ตำแหน่ง 25 อัตรา

                                                                ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                      เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                      ****************************

                    ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

  • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

๑.๑ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา  (จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา)

    ๑.๑.1 นายช่างเทคนิค                                                     จำนวน  ๒  อัตรา

    ๑.๑.2 เจ้าพนักงานธุรการ                                                 จำนวน  ๑  อัตรา

    ๑.1.3 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)        จำนวน 12 อัตรา

    ๑.1.4 พนักงานซักฟอก                                                   จำนวน  ๑  อัตรา

    ๑.1.5 พนักงานประกอบอาหาร                                          จำนวน  2  อัตรา

    ๑.๑.6 พนักงานบริการ (แม่บ้าน)                                         จำนวน  ๖  อัตรา

   ๑.๒ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา)

    1.2.1 พนักงานรักษาความปลอดภัย                                     จำนวน  ๑  อัตรา