Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

                                                                    ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                           ****************************

                 ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

  • ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา)

    1.เภสัชกร                                              จำนวน  1 อัตรา

    2.นักเทคนิคการแพทย์                            จำนวน  1  อัตรา