Get Adobe Flash player

ประกาศ

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                            ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                  ****************************

                      ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

                     ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                            ๑.๑ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลปากช่องนานา  (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑๒ อัตรา)

                                   ๑.๑.๑ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) จำนวน  ๖  อัตรา

                                   ๑.๑.๒ พนักงานบริการ (ความสะอาด)                                    จำนวน  ๖  อัตรา

                            ๑.๒ ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันเขาใหญ่ (จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา)

                                   ๑.๒.๑ พนักงานรักษาความปลอดภัย                                     จำนวน  ๑  อัตรา