Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือน/รายวัน หลายอัตรา

โรงพยาบาลปากช่องนานารับสมัครบุคคล บรรจุเป็นลูกจ้างรายวันรายเดือน หลายอัตรา  รายละเอียด ตามเอกสารแนบ