Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัคร แพทย์แผนไทย 4อัตรา และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6อัตรา เมย.60

โรงพยาบาลปากช่องนานามีความประสงค์จะรับบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันและรายเดือนในตำแหน่ง

1.แพทย์แผนไทย4 อัตรา

2.ผู้ช่วยเหลือคนไข้(แพทย์แผนไทย) 6อัตรา

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ