Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 21 มิย.2560

โรงพยาบาลปากช่องนานา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำปหน่งนักเทคนิคการพทย์ /จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์/จพง.เภสัชกรรม
เข้ารับการคัดเลือก 21 มิย.2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ