Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านอายุรเวท) จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)  สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

          ๑.  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านอายุรเวท)         จำนวน  ๑  อัตรา

๒.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

          ๑.  ผู้ช่วยเหลือคนไข้                                    จำนวน  ๗  อัตรา

          ๒.  พนักงานเปล                                         จำนวน  ๓  อัตรา

          ๓.  พนักงานประเมินผล                                จำนวน  ๒  อัตรา

          ๔.  พนักงานรักษาความปลอดภัย                     จำนวน  ๓  อัตรา

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ