Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ พนักงานราชการทั้วไป

                   เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป

                                                   -----------------------------------

                    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

                    จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ รวมถึงระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ดังต่อไปนี้       

รายละเอียดตามเอกสารแนบ