Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ การขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

                                             ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

   เรื่อง การขยายรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

                                        -----------------------------------------------

             ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน/รายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (ด้านอายุรเวท) จำนวน ๑ อัตรา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๗ อัตรา พนักงานเปล จำนวน ๓ อัตรา พนักงานประเมินผล จำนวน  ๒ อัตรา พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓  อัตรา ไปแล้ว นั้น ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยืนใบสมัครรวมทั้งเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครเพียงพอต่อการคัดเลือก โรงพยาบาลปากช่องนานาจึงขอขยายเวลารับสมัครบุคคลตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลปากช่องนานาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมิน ดังนี้

                            

 

 

      

Attachments:
Download this file (Image.PDF)Image.PDF[ ]2936 kB