Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

                                     

   ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

          เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)

   ****************************

                               ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะดำเนินเลือกสรรบุคคลเข้าเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน)  สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

          ๑.  เภสัชกร                                   จำนวน  ๒  อัตรา

          ๒.  เจ้าพนักงานเภสัชกรรรม            จำนวน  ๓  อัตรา

          ๓.  นักเทคนิคการแพทย์                 จำนวน  ๑  อัตรา

          ๔.  นักกิจกรรมบำบัด                      จำนวน  ๑  อัตรา

๒.  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

           ๑.  พนักงานเภสัชกรรม                      จำนวน  ๒  อัตรา

            ๒.  ผู้ช่วยเหลือคนไข้                        จำนวน  ๔  อัตรา

            ๓.  พนักงานเปล                               จำนวน  ๓  อัตรา

            ๔.  พนักงานรักษาความปลอดภัย        จำนวน  ๓  อัตรา