Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-----------------------------------

                   ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ 23 สิงหาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ               การคัดเลือก ฯ วันเวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

  1. วัน เวลา สถานที่สอบ

สอบสัมภาษณ์ในวันพุธ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มเย็นเป็นสุข   โรงพยาบาลปากช่องนานา โดยให้รายงานตัวและสอบสัมภาษณ์ 08.00 น.

การประกาศผลการคัดเลือก ฯ จะประกาศภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560                        ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลปากช่องนานา หรือทาง  www.pnnh.go.th