Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณสมรรถนะ 29สค.59

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559   

รายละเอียดประกาศ พร้อมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ    อ่านต่อที่นี่

1.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งนิติกร

2.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

3.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

4.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

5.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

6.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล