Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                              ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

                                                                      ****************************

                            ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

                            ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๕ อัตรา)

                             ๑.นายช่างเทคนิค(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน  ๒  อัตรา

                             ๒.ผู้ช่วยเหลือคนไข้                      จำนวน  ๑  อัตรา

                             ๓.พนักงานรักษาความปลอดภัย     จำนวน  ๑  อัตรา

                            ๔.พนักงานบริการ                         จำนวน  ๑  อัตรา (ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน)