Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                              ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                            เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                                      ****************************

                    ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน     สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

                    ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๖ อัตรา)

๑.เภสัชกร                                         จำนวน  ๑  อัตรา

๒.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                    จำนวน  ๒  อัตรา

๓.นักจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาคลินิก     จำนวน  ๑  อัตรา

๔.นักกิจกรรมบำบัด                             จำนวน  ๑  อัตรา

๕.นักเทคนิคการแพทย์                        จำนวน  ๑  อัตรา