Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา)

                                                ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

                                                         ****************************

                 ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน         สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา)

๑.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                    จำนวน  ๒  อัตรา

๒.นักกิจกรรมบำบัด                            จำนวน  ๑  อัตรา