Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา

                                                                     ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                    เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา

                                                                   -----------------------------------------------

                    ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็น ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น.  จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา นั้น

                   บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้