Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

อ่านรายละเอียด