Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

 

                                                                  ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                                       เรื่อง  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

                                                                -----------------------------------------------

                   ตามที่ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ – วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา และดำเนินการสอบคัดเลือก วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

                   บัดนี้ โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์