Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-----------------------------------

 

                   ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 1 สิงหาคม 2561  นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือก ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ               การคัดเลือก ฯ วันเวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 

  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ฯ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

                            (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

  1. วัน เวลา สถานที่สอบ

     สอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมเพชรปากช่อง ชั้น 6  อาคาร 100 ปี สธ.  โรงพยาบาลปากช่องนานา

          2.1 เริ่มรายงานตัว 08.30 น.

          2.2 เริ่มสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.

 

การประกาศผลการคัดเลือก ฯ จะประกาศภายในวันที่ 14 สิงหาคม  2561 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลปากช่องนานา หรือทาง  www.pnnh.go.th