Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลบรรจุป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน จำนวนมาก 29ธค59

โรงพยาบาลปากช่องนานาเปิดรับสมัครสอบบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน  ธค59

ตามรายละเอียด:อ่านรายละเอียด