Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน (จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา)

                                                              ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                          เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                       ****************************

                ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (จำนวน  ๖  ตำแหน่ง  ๑๑  อัตรา)

           ๑.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม                                                           จำนวน  ๑  อัตรา

           ๒.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)                          จำนวน  ๒  อัตรา

          ๓.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีทางการแพทย์)            จำนวน  ๑  อัตรา

          ๔.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงาน PCC หนองสาหร่าย)        จำนวน  ๑  อัตรา

          ๕.พนักงานเภสัชกรรม                                                                 จำนวน  ๓  อัตรา

          ๖.แม่บ้าน                                                                                   จำนวน  ๓  อัตรา