Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา)

                                                              ประกาศโรงพยาบาลปากช่องนานา

                               เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

                                                                    ****************************

                     ด้วย โรงพยาบาลปากช่องนานา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลปากช่องนานา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

                    ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๔ อัตรา)

                              ๑.นักวิชาการสาธารณสุข                                                                         จำนวน  ๑  อัตรา

                              ๒.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล)                                      จำนวน  ๖  อัตรา

                              ๓.ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงาน PCC หนองสาหร่าย และหน่วยจ่ายกลาง      จำนวน  ๑  อัตรา

                                  ของโรงพยาบาลปากช่อง)  

                             ๔.พนักงานซักฟอก                                                                                   จำนวน  ๑  อัตรา

                             ๕.แม่บ้าน                                                                                                จำนวน  ๓  อัตรา

                             ๖.พนักงานเปล                                                                                         จำนวน  ๒  อัตรา