Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศผลสอบนักทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลปากช่องนานาประกาศผลสอบนักทรัพยากรบุคคล ให้ผู้สอบมารายงานตัวตามวันและเวลา ตามรายละเอียดเอกสารแนบ