Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.ปากช่องนานา

โรงพยาบาลปากช่องนานา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ รพ.ปากช่องนานา

ตามรายละเอียดเอกสารแนบ